Wednesday, November 21, 2012

Leabhar na Bliana : 'Dúlra Oileáin Árann' : Book of the Year!!!

-->
Gradam Leabhar na Bliana do 'Dúlra Oileáin Árann'

Is cúis bhróid é do Chois Life a fhógairt go bhfuil Leabhar na Bliana Gradam Uí Shúilleabháin bainte amach ag Dúlra Oileáin Árann.
Oileáin Árann agus an saibhreas dúlra a bhaineann leo is ábhar don leabhar seo. Tugann Con Ó Ruairc léargas tuisceanach ar uathúlacht oidhreacht na n-oileán seo – an gheolaíocht, an aeráid, ainmhithe agus plandaí, an cladach agus an fheirmeoireacht. 

Is féidir físeán faoin leabhar a fheiceáil ach cliceáil anseo.

Ag labhairt faoin ngradam dúirt stiúrthóirí Cois Life go raibh ‘dúshlán agus pléisiúr thar na bearta ag baint le foilsiú Dúlra Oileáin Árann.’

“Seánra nua i nGaeilge é, bunábhar dúchasach ó thaobh dúlra agus teanga de, ceiliúradh ar shaibhreas Oileáin Árann, le pictiúir den scoth agus taighde na mblianta ar a chúl. Seoidleabhar dár gcuid é agus dearadh spásmhar spreagúil air ag Alan Keogh. Bronntanas Nollag do gach aois!” 
 
Seo an dara bliain as a chéile go raibh dhá leabhar ar ghearrliosta leabhar na bliana ag Cois Life. Bhí Ailfí agus an Vaimpír (a thugann léargas ar shaol Marius, vaimpír speisialta ar fearr leis rollaí fige agus cáca milis ná fuil agus feoil) le hOrna Ní Choileáin ar ghearrliosta Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga, Gradam Réics Carló.

Cuireadh Dúlra Oileáin Árann, atá foilsithe ag Cois Life, i dtoll a chéile de thoradh na gcúrsaí agus na gcuairteanna taighde a d'eagraigh údar an leabhair ar son Institiúid Bitheolaíochta na hÉireann maidir le stair an dúlra in Oileáin Árann ó na luath-1980idí i leith.

Comhlánú ar a chéile is ea an téacs grinn géarchúiseach agus na grianghraif ghleoite a thaispeánann áilleacht agus éagsúlacht oidhreacht na n-oileán. D'fhéadfadh go leor daoine spéis a chur sa leabhar seo, pé acu cuairteoirí iad, mic léinn nó iad siúd a bhfuil spéis acu i stair an dúlra.

Dúlra Oileáin Árann ar fáil le ceannach sna siopaí nó ó shuíomh idirlín Cois Life: www.coislife.ie

Foilsitheoir: Cois Life
Údar: Con Ó Ruairc
Bogchlúdach, lándaite, 204 lch
Praghas: €20
ISBN: 9781907494192Book of the Year Award for 'Dúlra Oileáin Árann'

Cois Life is proud to announce that Dúlra Oileáin Árann has won the Gradam Uí Shúilleabháin Book of the Year Award.

This comprehensive full-colour work on the natural heritage and landscape of the Aran Islands is a first in Irish for author Con Ó Ruairc. It comprises geology, climate, flora and fauna, seashore and
Farming practices.

A short video (in Irish only) about the book can be viewed here.

Speaking about the win, Cois Life’s directors said, ‘publishing Dúlra Oileáin Árann was exciting, innovative and a great pleasure.

‘We welcome this new genre in Irish, celebrating the  rich native resources of the Aran Islands, both in natural habitats and language, fabulous full colour photos and a wealth of scientific knowledge from the author’s extensive field-work on site. This is a real gem, beautifully designed by Alan Keogh, and a Christmas present for all ages!’

Irish-language publishers are invited each year to submit in two categories, the Gradam Uí Shúileabháin Book of the Year for Adults and Gradam Réics Carló Book of the Year for Children. The awards recognise excellence in publishing in Irish with the author of the winning title also taking a prize.

This is the second year running that Cois Life has been the only publisher shortlisted in both categories. Ailfí agus an Vaimpír (a book about the life of Marius, a very special vampire who prefers fig rolls and cakes to blood and meat) by Orna Ní Choileáin was shortlisted in the Book of the Year for Children category.

Dúlra Oileáin Árann, published by Cois Life, was researched during various field trips organised by the author on behalf of the Institute of Biology Ireland on the natural history of  the Aran Islands from the early 1980s onwards.

The discerning prose and beautiful photographs complement each other perfectly in showing the beauty and variety of the Islands. Dúlra Oileáin Árann is suitable for a variety of readers, including visitors, students or those with an interest in natural history.

Dúlra Oileáin Árann is available from shops or from Cois Life’s website: www.coislife.ie

Publisher: Cois Life
Author: Con Ó Ruairc
Paperback, full-colour, 204 pp
Price:  €20
ISBN: 9781907494192

Saturday, November 17, 2012

Alec Hijmans ag Féile Leabhar BhÁC / Alex Hijmans at the Dublin Book Festival


Mar chuid 'dFhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath 2012 reáchtáladh plé ar an ngearrscéal mar sheánra i litríocht na Gaeilge Dé Sathairn 17 Samhain in amharclann Smock Alley, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2.


 Micheál  Conghaile, Michael Cronin, Alan Titley & Alex Hijmans

Bhí an criticeoir liteartha aitheanta - agus údar de chuid Cois Life - Michael Cronin mar chathaoirleach ar an bplé leis na gearrscéalaithe seo a leanas: Michael Ó Conghaile, a bhunaigh Cló Iar-Chonnachta, Alex Hijmans, údar idirnáisiúnta ilteangach, agus Alan Titley, acadúlach agus colúnaí de chuid The Irish Times.

Tá idir úrscéalta agus ghearrscéalta Gaeilge foilsithe ag an triúr acu agus bhí siad ábalta na difríochtaí eatarthu a chíoradh go mion. Luadh go háirithe gur úrscéalta seachas gearrscéalta  a bhíonn ag teastáil ó fhoilsitheoirí Béarla ar fud an domhain ach ní mar sin atá cúrsaí i saol na foilsitheoireachta Gaeilge.

I measc na gceisteanna a d'ardaigh An tOllamh Cronin bhí an traidisiún réalaíoch i ngearrscéalaíocht an Gaeilge. Thuairimigh an tOll. Titley gur frithghluaiseacht a bhí sa traidisiún sin i gcoinne nó i ndiaidh a raibh d'osréalachas sa traidisiún béil agus sa scríbhneoireacht luath i ré na hAthbheochana san fhichiú haois a bhí go mór faoi anáil an traidisiúin sin. Luaigh Micheál Ó Conghaile gur léirigh na gearrscéalta Gaeilge le leathchéad bliain anuas saol na Gaeilge, saol na Gaeltachta agus go ndeachaigh siad i gcion air siúd dá réir.  Luaigh Alex Hijmans gurb iad gearrscéalta Uí Chonaire, Uí Fhlaithearta agus Uí Chadhain na chéid leabhair a léigh sé sa Ghaeilge agus gur thaitin an léargas a bhí iontu ar fhírinne lom an tsaoil go mór leis. 

Ceist ghaolmhar a d'ardaigh Michael Cronin ná 'an amhlaidh go bhfuil claonadh sa ghearrcéal cás an duine imeallaigh a phlé?' D'admhaigh Micheál Ó Conghaile go mbeadh sé sin fíor i gcás roinnt mhaith dá shaothar féin ach go mb'fhéidir gur mar sin a bhí toisc go mbíonn na daoine sin níos spéisiúla - bíonn siad éagsúil agus cuirtear spéis iontu dá réir. D'aontaigh Alan Titley leis an argóint sin (cé go ndúirt sé nach maith leis a bheith ag aontú le rud ar bith - leis féin go háirithe!) agus luaigh sé na carachtair sna gearrscéalta in Gonta, leabhar nua Alex Hijmans, mar shárshampa de seo. Chun clabhsúr a chur ar an ócáid d'iarr Michael Cronin ar an triúr sliocht a léamh as a saothar agus ghabh sé leithscéal leis an slua trí scór duine nó mar sin a bhí i láthair.
 
As part of the Dublin Book Festival 2012 the short story genre in Irish-language literature was discussed on Saturday the 17th of November at an event in Smock Alley Theatre, Temple Bar, Dublin 2.


The well-known critic - and Cois Life author - Michael Cronin chaired the session with the following short story writers: Michael Ó Conghaile, author and founder of publishing house Cló Iar-Chonnachta, Alex Hijmans, international, multilingual author, and Alan Titley, author, academic and Irish Times columnist. 

Professor Cronin, chairing, noted that all three writers had published both novels and short stories in the Irish language. and so were well-placed to discuss the differences between the genres. All agreed that the novel now holds a higher status then the short story in the English-speaking world with publishers much preferring writers to work on novels. This is not at all the case in Irish, with Irish-language publishers welcoming submissions in both genres.


Among the other issues which Michael Cronin asked the panel to address was the tradition of realism in the Irish short story. Professor Titley saw it as a reaction to the supernatural aspects of the oral story-telling tradition which had been a powerful influence of early Revival-period literature of the early 20th century. Micheál Ó Conghaile mentioned that the Irish-language short stories of the last fifty years were a unique depiction of Gaeltacht life and this had huge significance for him as someone raised in the Gaeltacht and had been highly influential on him as a writer. Alex Hijmans reminisced about how the short stories of Pádraic Ó Conaire, Liam Ó Flaithearta (Liam O'Flaherty) and Máirtín Cadhain had been the first works he read in the Irish language when he arrived in Ireland from the Netherlands and that their gritty realism had been very attractive to him.

The chair then asked the panel to share their thoughts about the theory that the short story tended to deal with people in the margins of society.  Micheál Ó Conghaile agreed that this coul certainly be said of many of his short stories but thought that this was the case because such people were simply more interesting than those in the mainstream - their very difference makes them of interest. Alan Titley concurred (adding the caveat that he rarely agreed with anyone else and never at all with himself!) and cited the characters in the short stories in Gonta, Alex Hijmans' new collection, as a perfect illustration of this. To bring the event to a close, Michael Cronin asked all three authors to read an extract from their work and thanked the audience of about sixty people for their attendance and attention.