Saturday, November 16, 2013

Fómhar / Autumn - Liam Ó Muirthile aistr./trans. Gabriel Rosenstock - An Fuíoll Feá / Wood Cuttings (Cois Life, 2013)

Mar chuid d'Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath 2013, rinneadh ceiliúradh Dé Sathairn 16 Samhain ar An Fuíoll Feá: Rogha Dánta / Wood Cuttings: New and Selected Poems (tuilleadh eolais anseo) le Liam Ó Muirthile, aistrithe ag Gabriel Rosenstock. Sa taifead seo ón gceiliúradh, léann Liam an dán 'Fómhar' as an gcnuasach agus ina dhiaidh sin léann Gabriel Rosenstock an t-aistriúchán a rinne sé ar an dán agus míníonn sé an cur chuige aistriúcháin a tharraing sé chuige chun plé leis an dán áirithe seo.
Ar an lá, sheinn Iarla Ó Muirthile dreasanna ceoil den scoth mar anlann leis an bhféasta focal.
Leis an leabhar bogcrua (agus CD fuaime ina theannta) a cheannach, brúigh anseo. Is féidir ríomhleabhar ilfhormáid (gan aon fhuaimraon) a cheannach ag na naisc chomh maith.
www.coislife.ie.

As part of the 2013 Dublin Book Festival 2013, on Saturday the 16th of November there was a celebration of An Fuíoll Feá: Rogha Dánta / Wood Cuttings: New and Selected Poems (more information here) by Liam Ó Muirthile, translated by Gabriel Rosenstock, . In this recording from the event, Liam reads first the original poem 'Fómhar' ('Autumn') in the Irish language and then Gabriel speaks about his approach to translating this particular poem before reading the translation itself.
On the day, Iarla Ó Muirthile provided musical interludes which related to some of the poems - a third language, in a sense.  
To buy the hardback or softback book (with free audio CD) click here. The book can also be purchased in various ebook formats (without any sound recordings) at the links.
www.coislife.ie

Leabhar Laethanta - Donla uí Bhraonáin (Cois Life, 2013)


San fhíseán gairid seo, tugann Donla uí Bhraonáin léargas ar a bhfuil in Leabhar Laethanta (Cois Life, 2013).
Leabhar Laethanta (in eagar ag Donla uí Bhraonáin)
Leabhar a thugann spás ar leith do gach lá den bhliain (365 lá) agus a sholáthraíonn míreanna gearra eolais faoi ghnéithe éagsúla de stair agus de shaíocht na hÉireann in aghaidh gach lae. Fágtar spás beag bán in aghaidh gach lae inar féidir leis an léitheoir a c(h)uid nótaí/meabhrán féin a scríobh.
ISBN: 978-1-907494-30-7; Foilsithe: 2013; Leathanaigh: 148; 12.00
Ceannaigh anseo.

In this short video Donla uí Bhraonáin explains what the reader will find in Leabhar Laethanta (Cois Life, 2013).
Leabhar Laethanta (edited by Donla uí Bhraonáin)
A book which sets aside space for each of the 365 days of the year and provides the reader with nuggets of information about aspects of Irish culture and history associated with each day. Blank space is left on each day to allow the reader make his or her own notes. 
Important Note: the book is in Irish ONLY - it is not a bilingual book.
ISBN: 978-1-907494-30-7; Published: 2013; Pages: 148: 12.00
Buy here.

Thursday, November 7, 2013

Olivia Golden - saothar maisithe léi le feiceáil in IMMA / Olivia Golden's Illustrations exhibited in IMMA

Léaráid le Olivia Golden as An Dragan Feasa 

Déanann Cois Life comhghairdeas le Olivia Golden a roghnaíodh i measc na n-ealaíontóirí  le haghaidh Pictiúr -  taispeántas de shaothair ealaíne le leabhair do pháistí a mhaisiú atá ar siúl ó 14 Samhain 2013 go dtí 12 Eanáir 2014 i Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann, Cill Mhaighneann (IMMA). Tá saothar de chuid Olivia as an leabhar An Dragan Feasa a scríobh Rhiannon Watson ar taispeáint mar chuid de Pictiúr. Is féidir tuilleadh a léamh faoi léaráidí Olivia i gcomhair an leabhair seo anseo agus is féidir an leabhar a cheannach anseo. Is í Laureate na nÓg, Niamh Sharkey a thiomsaigh an taispeántas  agus tá sé tar éis bheith ar chamchuairt Eorpach cheana féin, i Vín na hOstaire, i mBologna san Iodáil, sa Bhruiséil agus i Leuven na Beilge - le cúnamh ó Chultúr Éireann. Murar leor sin, thug an taispeántas bogshodar beag in Éirinn chomh maith - ag stopadh i mBaile Bhlainséir agus i nGaillimh sular thug aghaidh ar an ardchathair - turas a rinneadh le cúnamh ón gComhairle Ealaíon. An té an bhíonn siúlach, bíonn sé (nó sí) siúlach, pictiúrach! 

Ba iad na maisitheoirí leabhar a ghlac páirt ná: Lily Bernard, Adrienne Geoghegan, Anita Jeram, Donough O’Malley, Alan Clarke, Olivia Golden, Chris Judge, Niamh Sharkey, Michael Emberley, Chris Haughton, P.J. Lynch, Steve Simpson, Tatiana Feeney, Paul Howard, Oisin McGann, Kevin Waldron, Marie-Louise Fitzpatrick, Oliver Jeffers, Mary Murphy, Olwyn Whelan agus Andrew Whitson.


"Pictiúr Goes to Europe"

Cois Life congratulates illustrator Olivia Golden on her continued success. Pictiúr, an exhibition of work by leading Irish children’s book illustrators - including some of Olivia's amazing work from An Dragan Feasa (which can be bought here) - opens in IMMA, the Irish Museum of Modern Art, Kilmainham from the 14th of November to 12th of January. 

Pictiúr, curated by Laureate na nÓg, Niamh Sharkey, is supported by the Arts Council’s Touring and Dissemination Scheme.and is the largest single exhibition of Irish children’s book illustration ever assembled. 

The video above from Laureate na nÓg's youtube channel tells the story of the exhibition's European tour (supported by Culture Ireland) to the Festival of Young Readers, Palais Auersperg, Vienna, Austria, the Bologna Children’s Book Fair in Italy, the European Parliament in Brussels and the Leuven Institute for Ireland in Europe. As always, where children's literature is concerned, CBI - Children's Books Ireland, are working away in the background. 

Participating artists are: Lily Bernard, Adrienne Geoghegan, Anita Jeram, Donough O’Malley, Alan Clarke, Olivia Golden, Chris Judge, Niamh Sharkey, Michael Emberley, Chris Haughton, P.J. Lynch, Steve Simpson, Tatiana Feeney, Paul Howard, Oisin McGann, Kevin Waldron, Marie-Louise Fitzpatrick, Oliver Jeffers, Mary Murphy, Olwyn Whelan and Andrew Whitson.