Thursday, July 25, 2013

Léitheoireacht an tSamhraidh! - Summer Reading!

Léitheoireacht an tSamhraidh - Cois Life cois trá!


Agus séasúr an tSamhraidh tosaithe i gceart anois, tá sé tráthúil féachaint ar na sárleabhair atá ar fáil mar léitheoireacht éadrom.

Is féidir Buaic le Dermot Somers a thabhairt síos chun na trá leat agus coinneoidh leac oighir agus sneachta Everest breá fionnuar tú fad a bheidh an t-úrscéal seo á léamh agat. Tuilleadh sonraí anseo.


Má tá tú ag díriú ar an gcósta agus más spéis leat dúshlán na bleachtaireachta, ní shárófar Sceon na Mara le Liam Ó Muirthile mar ábhar léitheoireachta atá préamhaithe san fhíorshaol. Téir in achrann i líon na mistéire anseo...
Is é atá in Dún an Airgid le hÉilís Ní Dhuibhne scéal bleachtaireachta sna bruachbhailte nua-aoiseacha agus léiríonn modh inste an údair na buanna plotála agus castachtaí ar fad a rug sí léi óna taithí ag scríobh cláracha i sobaldrámaí don teilifís. Is féidir tús a chur le do chuairt ar Dhún an Airgid anseo.


Má tá tú buartha faoi 'ualach an léinn' (nó 'liúntas bagáiste Ryanair' mar is fearr aithne air) cuimhnigh gur féidir na leaganacha ríomhleabhair a cheannach ach an oiread ar do kindle, iPad nó do rogha gléas eile.Summer Reading - bring Cois Life on holiday with you!

With the holiday season under way right now is a good time to look at the super books Cois Life has made available for holiday reading.

If the beach gets too hot, Dermot Somer's novel Buaic will cool you down with all the ice and snow on Everest. More details here.


If you're headed for the coast and like the challenge of a whodunnit, Sceon na Mara by Liam Ó Muirthile can't be beaten for reality-based fiction. Follow this link and you just might get entangled in the nets of mystery .....


Dún an Airgid by Éilís Ní Dhuibhne is a detective story set in the new suburbs and the way it's told uses all the plot twists which the author learned from her time writing episodes of TV soap operas. To begin your visit to Dún an Airgid follow this link.

And remember, if you're worried about 'the heavy burden of learning' (aka your Ryanair baggage allowance), you can always opt to buy the e-book version of these books on your kindle, iPad or other mobile device.

Tuesday, July 2, 2013

Agallamh le Liam Ó Muirthile ar Southword


"I  gcás na filíochta, is sainchuid den saothar féin guth an fhile, maidir le rithim, canúint, luí na bhfocal sa líne agus leis na línte, ceol, urlabhra,  – gach gné den dán, an feisteas iomlán i ndáiríre. Gníomh éisteachta chomh maith le gníomh scríbhneoireachta is ea líne filíochta." - Liam Ó Muirthile

Sin cuid den smaointeoireacht a nocht an file agus é faoi agallamh ghéarchúiseach ag Ailbhe Ní Ghearbhuigh faoina chnuasach dátheangach An Fuíoll Feá: Rogha Dánta in eagrán 24 de Southword. Is féidir an t-agallamh ar fad ach cliceáil anseo."In the case of poetry, the poet's voice is an integral part of the work, rhythm, dialect, how the words ie in the line and with the lines, music, speech, - every aspect of the poem, the whole apparel, really. A line of poetry is an act of listening as well as an act of writing." - Liam Ó Muirthile

Just some of the ideas which the poet discusses in an insightful interview about his bilingual collection An Fuíoll Feá/Wood Cuttings: New and Selected Poems. The interview is conducted by Ailbhe Ní Ghearbhuigh in Southword (edition 24). The entire interview can be read here (interview transcription in Irish only).