Friday, March 4, 2011

Dordán - Éilís Ní Dhuibhne (2011)


Labhrann Éilís Ní Dhuibhne faoina húrscéal Dordán (Cois Life 2011), úrscéal do dhaoine óga. Pléann an leabhar le Natasha atá gnóthach ag ullmhú don Ardteist nuair a thosaíonn a máthair ag briseadh na ngréithe agus nuair a bhailíonn a hathair leis i lár na hoíche...
Cois Life a d'fhoilsigh Dordán agus tá sé ar fáil ó shiopaí leabhar, ón suíomh www.coislife.ie nó mar ríomhleabhar ó shuímh ar nós www.amazon.com

Éilís Ní Dhuibhne speaks about her novel Dordán (Cois Life 2011), a novel for young people. The book tells the story of Natasha who is studying for her Leaving Cert when her mother begins breaking dishes and her father disappears in the middle of the night...
Dordán is published by Cois Life and available from bookshops, from the website www.coislife.ie or as an eBook from sites such as www.amazon.com