Tuesday, July 2, 2013

Agallamh le Liam Ó Muirthile ar Southword


"I  gcás na filíochta, is sainchuid den saothar féin guth an fhile, maidir le rithim, canúint, luí na bhfocal sa líne agus leis na línte, ceol, urlabhra,  – gach gné den dán, an feisteas iomlán i ndáiríre. Gníomh éisteachta chomh maith le gníomh scríbhneoireachta is ea líne filíochta." - Liam Ó Muirthile

Sin cuid den smaointeoireacht a nocht an file agus é faoi agallamh ghéarchúiseach ag Ailbhe Ní Ghearbhuigh faoina chnuasach dátheangach An Fuíoll Feá: Rogha Dánta in eagrán 24 de Southword. Is féidir an t-agallamh ar fad ach cliceáil anseo."In the case of poetry, the poet's voice is an integral part of the work, rhythm, dialect, how the words ie in the line and with the lines, music, speech, - every aspect of the poem, the whole apparel, really. A line of poetry is an act of listening as well as an act of writing." - Liam Ó Muirthile

Just some of the ideas which the poet discusses in an insightful interview about his bilingual collection An Fuíoll Feá/Wood Cuttings: New and Selected Poems. The interview is conducted by Ailbhe Ní Ghearbhuigh in Southword (edition 24). The entire interview can be read here (interview transcription in Irish only). 


No comments:

Post a Comment