Sunday, July 1, 2012

Léirmheas ar Favela le hAlex Hijmans ar The Canadian Journal of Irish Studies

Tá léirmheas ar Favela le Alex Hijmans ar an eagrán reatha de The Canadian Journal of Irish Studies. An tOll Pádraig Ó Siadhail a scríobh. Sleachta as thíos (cliceáil leis an leathanach a mhéadú). Ar ndóigh, tá réamhchóipeanna den chnuasach gearrscéalta le hAlex Hijmans - Gonta - ar díol anois ar shuíomh Cois Life.

The current issue of  The Canadian Journal of Irish Studies contains a review of Favela by Alex Hijmans. The review is by Prof Pádraig Ó Siadhail and we give some extracts from it below (click to magnify the page). Advance copies of Alex's short story collection - Gonta - ar available now from the Cois Life website. 

 ___________________________


No comments:

Post a Comment