Friday, August 10, 2012

Ceapacháin Comhlachta / Appointments


Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil Fionnuala Cloke ceaptha anois ag Cois Life, mar Oifigeach Foilsitheoireachta freagrach as an gclár oibre a riar, ó Eanáir 2013 amach. Tá taithí roinnt blianta ag Fionnuala i mbun dualgas eagarthóireachta agus taighde agus tá a saothar, Ceist Agam Ort (Cois Life 2008) beagnach díolta amach.    

Tá údar eile dár gcuid, Donla uí Bhraonáin, nuacheaptha ina hEagarthóir. Beidh Donla ag feidhmiú sa tréimhse ó Mheán Fómhair go Nollaig, ag plé le cúrsaí eagarthóireachta. Tá trí shaothar le Donla ar ár liosta go dtí seo: 500 Seanfhocal, Paidreacha na Gaeilge agus an saothar a chuir sí in eagar le T.S. Ó Máille, Seanfhocla Chonnacht. Foilseofar a saothar nua Leabhar Laethanta in 2013.

Céim mhór forbartha ag Cois Life is ea na ceapacháin seo agus tá an-áthas orainn iad a fhógairt dár gcuid scríbhneoirí agus léitheoirí araon. Guímid gach rath orthu i mbun saothair.
  
Cois Life is pleased to announce that Fionnuala Cloke has been appointed as Publications Officer to administer the publications programme from January 2013. Fionnuala has a number of years experience in editing an research and her book Ceist Agam Ort (Cois Life 2008) is now almost fully sold out.

Another of our authors, Donla uí Bhraonáin, has been appointed as Editor. Donla will be engaged in editorial work from September to December. Donla has three books on our list so far: 500 Seanfhocal, Paidreacha na Gaeilge and the work by T.S. Ó Máille that she edited, Seanfhocla Chonnacht. Her next book Leabhar Laethanta will be published in 2013.

These appointments represent a significant step in the development of Cois Life and we are very pleased to announce them to our authors and readers. We wish them both the best of luck in their work.

No comments:

Post a Comment