Monday, May 31, 2010

Alex Hijmans - Favela (2009)


Favela, foilsithe ag Cois Life, 2009.
Téacs © Alex Hijmans, grianghraif san fhíseán seo © Alex Hijmans, ceol san fhíseán © Cois Life.
Cónaíonn Alex Hijmans i mbruachbhaile bocht, contúirteach sa Bhrasaíl. An t-aon duine den chine geal i gceantar plódaithe, ina bhfuil sliocht na nAfraiceach a tugadh mar sclábhaithe chun na Brasaíle ag streachailt leis an saol go laethúil, tá Alex ag iarraidh teacht ar rún mhuintir na háite: conas a éiríonn leo saol sona a chaitheamh in áit atá beo bocht?
Favela, published by Cois Life, 2009.
Words © Alex Hijmans, photography in this video © Alex Hijmans, video music © Cois Life.
Alex Hijmans lives in one of Brazil's many poor and dangerous suburbs. As the only white person in this district, populated with the impoverished descendants of Africans who were brought as slaves to Brazil, he ponders the great life secret of these suffering souls: how can they live contented lives in a place devoid of worldly possessions?

No comments:

Post a Comment