Sunday, May 30, 2010

Closleabhar le Mac Mathúna agus Tóibín (2009) / Audiobook of Seán Mac Mathúna's work read by Niall Tóibín (2009)

(Niall Tóibín, Seán Mac Mathúna)

Samhain 2009
Ag ócáid ceiliúrtha in Amharclann na Mainistreach i mí na Samhna 2009, sheol an t-aiseoir iomráiteach Barry McGovern an closleabhar Gearrscéalta le Seán Mac Mathúna á léamh ag Niall Tóibín. Ocht scéal as an gcnuasach Úlla atá ar na ceithre dhlúthiosca sa phacáiste seo in abhfuil leabhrán eolais le réamhaiste le hEoghain Ó hAnluain faoi cheird Uí Mhathúna. Mar chuid den ócáid eagraíodh agallamh poiblí ar Niall Tóibín agus Theo Dorgan mar fhear an tí.
(Barry McGovern, Niall Tóibín, Seán Mac Mathúna, Theo Dorgan)

November 2009
In the Abbey Theatre in November 2009 Barry McGovern launched the audiobook Gearrscéalta le Seán Mac Mathúna read by Niall Tóibín. There are eight stories from the collection Úlla on four CDs in this package which includes a booklet with an introductory essay by Eoghain Ó hAnluain exploring Mac Mathúna's gifts as a short story writer. As part of the event, a public interview of Niall Tóibín was conducted by Theo Dorgan (below).
(Grianghraif / Photography: Barry Delaney)

No comments:

Post a Comment