Saturday, November 16, 2013

Leabhar Laethanta - Donla uí Bhraonáin (Cois Life, 2013)


San fhíseán gairid seo, tugann Donla uí Bhraonáin léargas ar a bhfuil in Leabhar Laethanta (Cois Life, 2013).
Leabhar Laethanta (in eagar ag Donla uí Bhraonáin)
Leabhar a thugann spás ar leith do gach lá den bhliain (365 lá) agus a sholáthraíonn míreanna gearra eolais faoi ghnéithe éagsúla de stair agus de shaíocht na hÉireann in aghaidh gach lae. Fágtar spás beag bán in aghaidh gach lae inar féidir leis an léitheoir a c(h)uid nótaí/meabhrán féin a scríobh.
ISBN: 978-1-907494-30-7; Foilsithe: 2013; Leathanaigh: 148; 12.00
Ceannaigh anseo.

In this short video Donla uí Bhraonáin explains what the reader will find in Leabhar Laethanta (Cois Life, 2013).
Leabhar Laethanta (edited by Donla uí Bhraonáin)
A book which sets aside space for each of the 365 days of the year and provides the reader with nuggets of information about aspects of Irish culture and history associated with each day. Blank space is left on each day to allow the reader make his or her own notes. 
Important Note: the book is in Irish ONLY - it is not a bilingual book.
ISBN: 978-1-907494-30-7; Published: 2013; Pages: 148: 12.00
Buy here.

No comments:

Post a Comment