Monday, June 6, 2011

DÚLRA OILEÁIN ÁRANN - Féilire ar fáil anois agus an leabhar i Meán Fomhair - Calendar now available, book in September

Foilseoidh Cois Life an seoidleabhar Dúlra Oileáin Árainn le Con Ó Ruairc i Meán Fómhair 2011 agus beidh praghas €20 air. Ach táimid díreach tar éis an féilire (i gcomhair 2012 ar ndóigh) atá bunaithe ar ábhar as an leabhar a chríochnú agus tá fáil air anois ar €5 ... tá sé saor in aisce go ceann tamaillín ach leabhar nó leabhair eile de chuid Cois Life a cheannach.
Tá mí Eanáir as an bhféilire agus roinnt leathanach as an gcéad phrofa den leabhar féin le feiceáil thíos (éééist - abair linn má chíonn tú botún cló ar bith!).
Cois Life will publish Dúlra Oileáin Árainn by Con Ó Ruairc in September 2011 priced at €20. But if you can't wait until then, you might be tempted by a calendar (for 2012, naturally) based on material from the book. We've just finished work on the calendar and it's available immediately priced ar €5... OR, believe it or not, completely free for a limited period if you purchase any other Cois Life book or books.
The month of January from the calendar is shown below along and we couldn't resist giving you a sneak preview of some pages from the first proof of the book itself (psssst let us know if you see any typos...).
Sampla as an bhFéilire thuas - Eanáir / An example from the Calendar above - January
Agus seo thíos roinnt leathanach as an leabhar féin móide Clár an leabhair / Also below are some pages from the book plus the Contents pages


No comments:

Post a Comment