Friday, May 27, 2011

An Dragan Feasa - Rhiannon Watson le léaráidí le Olivia Golden (2011)

Seo roinnt samplaí thíos de na léaráidí a rinne Olivia Golden don scéal iontach seo le Rhiannon Watson do leanaí 9-12 bl. Tá níos mó eolais faoin leabhar ar fáil ar shuíomh Cois Life anseo. [Focal faire don chomórtas 11-20 Iúil ar shuíomh www.coislife.ie = "Draíocht"]
_______________________
Here below are some examples of the illustrations by Olivia Golden which accompany Rhiannon Watson's wonderful story for 9-12 year-olds. More information about the book is available on the Cois Life website here. [The password for the competition 11-20 July on the Cois Life website www.coislife.ie = "Draíocht"]
_______________________

1 comment: