Thursday, August 12, 2010

Seanfhocla Chonnacht - Donla uí Bhraonáin (2010)


Seanfhocla Chonnacht - Donla uí Bhraonáin ag labhairt faoina hatheagrán den chlasaic seo a thiomsaigh Tomás S. Ó Máille an chéad lá. Tráchtann sí ar chúlra an leabhair, ar an ábhar agus ar na gnéithe breise a bhaineann leis an eagrán seo - go háirithe an dlúthiosca a chuireann ar chumas an léitheora an t-ábhar a churadach ar bhealaí éagsúla.
Foilsithe ag Cois Life (Baile Átha Cliath 2010) agus le ceannach ó www.coislife.ie

Seanfhocla Chonnacht - Donla uí Bhraonáin speaks about her new edition of the classic collection of proverbs originally compiled by Tomás S. Ó Máille. Donla describes the background to the work, the material itself and discusses the added features which this new edition supplies, in particular the CD-ROM which allows the reader search the material under various headings.
Published by Cois Life (Dublin 2010) and available from www.coislife.ie

No comments:

Post a Comment