Tuesday, March 17, 2015

Daideo ar Ghearrliosta Ghradaim Leabhair Pháistí Éireann - Daideo - Áine Ní Ghlinn (Cois Life, 2014)


Tá Daideo le hÁine Ní Ghlinn curtha ar an ngearrliosta do Ghradaim Leabhair Pháistí Éireann (LPE) 2015 a fógraíodh le déanaí. 
Insíonn Daideo scéal faoi bhuachaill atá ar a theitheadh óna thuismitheoirí - agus seanduine atá ar a theitheadh óna pháistí. Castar ar a chéile iad ar an traein go Baile Átha Cliath. Éisteann siad le scéalta a cheile. Tuigeann siad a chéile. Cén toradh a bheidh ar an gcairdeas nua seo?
Bhí nuálaíocht ag roinnt leis an bhfoilseachán chomh maith sa mhéid is gurb é an chéad chlosleabhar Gaeilge a soláthríodh saor in aisce i modh digiteach.
Eagraíonn LPE na Gradaim gach bliain (faoin mbranda 'Bisto Awards' a bhídis tráth) le haitheantas a thabhairt don sárchleachtas i gcursaí leabhar don óige agus tá na gradaim ar na cinn is mór a bhfuil meas an phobail orthu in Éirinn agus thar lear. Foilsítear an gearrliosta i Márta agus bronntar na gradaim i mí an Mheithimh - bronntar sé ghradam ar leith. Seo thíos an gearrliosta:

Gearrliosta 2015
When Mr Dog Bites le Brian Conaghan
Apple and Rain le Sarah Crossan
Shh! We Have a Plan le Chris Haughton
Once Upon an Alphabet le Oliver Jeffers
The Apple Tart of Hope le Sarah Moore Fitzgerald
Daideo le Áine Ní Ghlinn
Only Ever Yours le Louise O’Neill
Haiku Más é do thoil é! le Gabriel Rosenstock, léaráidí le Brian Fitzgerald
Primperfect le Deirdre Sullivan
Beyond the Stars tiomsaithe ag Sarah Webb

 Daideo by Áine Ní Ghlinn has been named on the Shortlist for the 2015 Children's Books Ireland (CBI) which were recently announced. 
Daideo tells the story of a boy on the run from his parents - and of an old man on the run from his children. They meet on a Dublin-bound train, listen to each other's story, they understand each other. But how will this new friendship work out?
This publication was quite historic in that it was the first Irish-language audiobook given away frrely in digital format.
CBIE organise the awards each year (they were formerly known s the 'Bisto Awards') to recognise excelnce in children's books and the awards are among the most highly regarded by the general public in Ireland and abroad. The shortlist in published in March and the awards made in June - six separate awards are made. The shortlist is as follows:

Shortlist 2015
Ten Books have been shortlisted for the 2015 CBI Book of the Year Awards:
When Mr Dog Bites by Brian Conaghan
Apple and Rain by Sarah Crossan
Shh! We Have a Plan by Chris Haughton
Once Upon an Alphabet by Oliver Jeffers
The Apple Tart of Hope by Sarah Moore Fitzgerald
Daideo by Áine Ní Ghlinn
Only Ever Yours by Louise O’Neill
Haiku Más é do thoil é! by Gabriel Rosenstock illustrated by Brian Fitzgerald
Primperfect by Deirdre Sullivan

Beyond the Stars compiled by Sarah Webb

No comments:

Post a Comment