Sunday, May 6, 2012

Cruinnscríobh na Gaeilge le Ciarán Mac Murchaidh (Cois Life, 2012)


Cruinnscríobh na Gaeilge dírithe go príomha ar an bhfochéimí Gaeilge. Seo an ceathrú eagrán den chlasaic seo faoi ghramadach na Gaeilge agus tá sé tógtha chun foirfeachta ag an údar. San eagrán iomlán nuachóirthe seo tá ábhar agus cleachtaí breise sa leabhar. Ar an CD-ROM tá ríomhdhiagnóis idirghníomhach tosaigh a léiríonn cá bhfuil gá le hobair bhreise a dhéanamh ag an úsáideoir agus cleachtaí ríomhthástala le haghaidh na gcaibidlí ar leith. Ar fáil ó www.coislife.ie ar €20.

Cruinnscríobh na Gaeilge is a short practical course in Irish grammar and writing correctly, aimed mainly at undergraduates in the Irish language. This fourth edition of this hugely successful classic of Irish grammar is the best yet and contains additional material and exercises. The CD-ROM includes an initial interactive diagnostic test which pinpoints areas where the user needs to improve and there are computer-based tests for each chapter. All in all a fantastic resource. Available from www.coislife.ie for just €20.

No comments:

Post a Comment