Wednesday, November 16, 2011

Dúlra Oileáin Árann - Con Ó Ruairc ag Féile IMRAM


Eagraíodh ócáid fíorspéisiúil 19 Deireadh Fómhair mar chuid d'Fhéile IMRAM nuair a thug Con Ó Ruairc léiriú sleamhnán agus léacht faoin ábhar in Dúlra Oileáin Árann.
Thug an aoichaointeoir Éanna Ní Lamhna an-mholadh do Chon agus mhínigh go raibh aithne na mblianta air agus ardmheas ar a chuid oibre agus a shaineolas. Léirigh Con na tréithe sin go healaíonta ina dhiaidh sin le tour de fource de léacht a chuir gliondar - agus oideachas - ar an slua thart ar gceithre scór duine a bhí bailithe le chéile in uimh. 46 Sráid Chill Dara.
Buíochas mór le Julianne Ní Chonchúir a d'eagraigh an ócáid.

As part of the IMRAM Festival, Con Ó Ruairc presented an illustrated lecture on materials from his recent book Dúlra Oileáin Árann in 46 Kildare St, Dublin 2. After an expert but very warm introduction from guest speaker Éanna Ní Lamhna, Con set about reeling his audience in with information, stories and the superb nature photography which fills the book. As if that weren't enough he arranged for everyone present - all 80 or so of them - to be presented with free copy of the Dúlra Oileáin Árann calendar, making everyone doubly glad they'd come.


No comments:

Post a Comment