Thursday, July 21, 2011

Séadna (Cois Life, 2011) - Éist agus Léigh !!!


Éist le sampla fuaime as an gclosleabhar agus léigh an sliocht céanna as an leabhar féin!

Closleabhar: Séadna á léamh ar 8 CD ag Maighréad Uí Lionáird agus foilsithe ag (Cois Life, 2011). Sonraí breise anseo.
Leabhar: Séadna leis an Ath. Peadar Ua Laoghaire, eagrán iomlán nuachóirithe ag Liam Mac Mathúna le réamhrá nua. (Cois Life, 2011). Sonraí breise anseo faoin eagrán crua agus bog.

Listen to a sound sample from the audiobook and read the same extract from the book itself!

Audiobook: Séadna being read on 8 CDs by Maighréad Uí Lionáird (and published by Cois Life, 2011). Further details here.
Book: Séadna by Fr. Peadar Ua Laoghaire (Fr. Peter O'Leary) , unabridged edition prepared with a new introduction by Liam Mac Mathúna (published by Cois Life, 2011). Click through for further details of the hardback and paperback editions.


No comments:

Post a Comment